Karsanit.pl

wszystko dla domu

Przewodnik prądu. Budowa kabla

Kable i przewody pełnią rolę przewodnika elektrycznego, który dostarcza napięcie z zasilania zewnętrznego do urządzenia. Elementy te pełnią tą samą funkcję, jednak różnią się od siebie budową. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym artykule.

Kabel jako przewodnik

Kabel to rodzaj przewodnika elektrycznego będący zespołem wyrobów złożonych z jednej lub kilku żył posiadających pokrycie zwane izolacją lub ekranem. Element pełni funkcję wewnętrzną i posiada oznaczenie YKY lub napowietrzną i oznakowane jest symbolem YDY. Zadanie kabla polega na trwałym połączeniu odbiornika do źródła prądu, co umożliwia przekazywanie energii elektrycznej.

Budowa kabla

Kabel zbudowany jest z żyły, izolacji, ekranu indywidualnego, powłoki, ekranu ogólnego, pancerza i osłony ochronnej. Żyła to pojedynczy drut lub miedziano-aluminiowa linka, która pełni funkcję roboczą, ochronną i kontrolną. Izolację wykonuje się z papieru nasyconego syciwem zwykłym lub trudno ściekającym. Ekran indywidualny oznaczony literką H, to połączenie obwoju taśm miedzianych, niemetalowej przewodzącej taśmy, miedzianych drutów i drucianej siatki. Powłokę wykonuje się z polwinitu (polichlorku winylu), który wypełnia wnęki między żyłami w ośrodku kabla. Kolejnym elementem jest ekran ogólny wyprodukowany w postaci obwoju miedzianych taśm, który pełni rolę uziemienia i ochronnej żyły. Powłoka wykonana jest w postaci wytłoczonej warstwy z polwinitu oponowego, która oddziela ekran główny od pancerza. Ostatnim elementem jest osłona wyprodukowana z wytłoczonej warstwy polwinitu oponowego, lub polwinitu o zwiększonej odporności na rozprzestrzenienie się płomienia. Na osłonie widnieją dane techniczne informujące o znaku dopuszczenia, typie kabla, liczbie i przekroju żył, napięciu znamionowym, nazwie producenta oraz roku wykonania. Najnowsze instalacje wyposażone są również w dodatkowy pancerz wykonany w postaci stalowego drutu.

Kabel pełni rolę przewodnika elektrycznego, dzięki któremu przekazywane jest napicie elektryczne. Budowa kabla zależy od jego rodzaju, funkcji i wytrzymałości.

Dodaj komentarz