Karsanit.pl

wszystko dla domu

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Sprawdź prospekt informacyjny!

apartment-2094666_1280Osoby chcące zdecydować się na nabycie nowego mieszkania od dewelopera są obecnie chronione zapisami tak zwanej ustawy deweloperskiej. Jedne z jej zapisów zakłada, że deweloper powinien przedstawić klientowi odpowiedni prospekt informacyjny. Czym dokładnie jest ten właśnie dokument?

Bezpieczny zakup mieszkania

W początkowej fazie działalności deweloperów, gdy klienci nie byli jeszcze odpowiednio zabezpieczeni przepisami prawa, zdarzały się przypadki zakupu mieszkania bez dokładnej wiedzy na temat samego dewelopera i realizowanych przez niego inwestycji. Niestety, to właśnie wtedy pojawił się największy odsetek upadłości deweloperskich, które pociągnęły za sobą również wiele problemów dla kupujących.

Za brak prospektu grozi kara

Teraz, na szczęście, klienci są dodatkowo chronieni dzięki zapisom ustawy deweloperskiej, która nakłada na deweloperów szereg dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek przygotowania i udostępnienia klientowi prospektu informacyjnego, który stanowi swoistego rodzaju kompendium informacji o inwestycji. Gdy deweloper nie posiada takiego dokumentu, wówczas grozi mu za to odpowiedzialność karna.

Jakie informacje znajdują się w prospekcie informacyjnym?

Prospekt informacyjny jest dokumentem zawierającym szereg informacji, których nie znajdziemy w materiałach promocyjnych danej inwestycji. Są to dane dotyczące głównie sytuacji prawnej i finansowej dewelopera oraz realizowanego przez niego przedsięwzięcia.

Prospekt informacyjny dzielony jest na dwie części:

  • ogólną
  • indywidualną

Ogólna część prospektu informacyjnego

W tej części deweloper umieszcza informacje takie jak pozwolenia na budowę, harmonogram budowy, opis warunków odstąpienia od umowy. W części ogólnej są też informacje o poprzednich inwestycjach danego dewelopera.

Część indywidualna prospektu informacyjnego

W tej części z kolei publikuje się informacje dotyczące konkretnej nieruchomości, którą chce zakupić klient. Informuje ona między innymi o standardach wykończenia, wyglądzie kondygnacji, o liczbie pięter w budynku, o cenie. Uzupełnieniem jest wzór umowy deweloperskiej.

Dodaj komentarz