Karsanit.pl

wszystko dla domu

Ochronniki przeciwprzepięciowe – czym są?

ochronnik-przeciwprzepieciowy

Ochronniki przeciwprzepięciowe mogą ochronić nas przed dużymi szkodami. Jak jednak działają? Jakie ich rodzaje znajdziemy na rynku?

Przepięcie, czyli sytuacja, gdy napięcie w sieci elektrycznej przewyższa wartość znamionową to duże zagrożenie dla podłączonych do niej sprzętów. Może powstać w wyniku zwarcia, doziemienia, uderzenia pioruna czy sprężenia elektromagnetycznego, a jego skutki mogą okazać się dużym problemem zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych. Trudności bywają tym poważniejsze, że ubezpieczyciele w ramach zwykłych polis nie zawsze są skłonni wypłacić ubezpieczenie za szkody przepięciowe. Jak się przed nimi zabezpieczyć?

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Pomogą w tym dostępne na stronie www.micros.com.pl ochronniki przeciwprzepięciowe, które przyjmują ewentualną falę przepięcia i nie dopuszczając do tego, by dotarła do instalacji, kierują ją do do uziomu. Są to urządzenia jednorazowe, co oznacza, że po nagłym wzroście napięcia nie jest możliwa ich regeneracja i należy zamontować je ponownie. Ochronniki przeciwprzepięciowe niekiedy nie sygnalizują konieczności wymiany, ale na rynku dostępne są również modele, w których po przepięciu zmienia się kolor specjalnej wkładki.

Zastosowania

Jak już wspomnieliśmy, przepięcia są równie groźne w budynkach przemysłowych i mieszkalnych – w obu typach obiektów należy więc stosować ochronniki. Szczególnie potrzebne będą w domach zasilanych bezpośrednio z sieci napowietrznej – zwłaszcza, jeśli nie są one wyposażone w piorunochron. Ochronniki przeciwprzepięciowe muszą też znaleźć się w zakładach przemysłowych oraz budynkach wielorodzinnych, a ich odporność powinna być uzależniona od części sieci, w której się znajdują, obecności piorunochronu i stopnia narażenia na nagłe wzrosty napięcia.

Rodzaje ochronników

Ochronniki przeciwprzepięciowe produkowane są w trzech rodzajach – odcinających, ograniczających oraz kombinowanych. Pierwsze wykorzystują iskiernik, który po zwiększeniu napięcia sprawia, że ochronnik kieruje prąd poza instalacje. Drugie zbudowane są z warystora, który w przypadku przepięcia przestaje przewodzić prąd. Oba typy mają jednak pewne wady, które okazują się mniej dokuczliwe w przypadku ochronników kombinowanych, łączących wspomniane przed chwilą rozwiązania.

Dodaj komentarz