Karsanit.pl

wszystko dla domu

Transport kruszyw

pokes-fun-at-1164459_960_720Do przewozu tego typu materiałów, są potrzebne specjalistyczne środki transportu, ponieważ niewłaściwy ich przewóz zagraża bezpieczeństwu nie tylko przewożącego, ale innych użytkowników dróg.

Jak przewozić kruszywa?

Do transportu kruszyw Lubin potrzebna jest jedynie licencja na przewóz materiałów dla odpowiedniego samochodu ciężarowego oraz zezwolenie firmy na przewóz. W niektórych przypadkach, jeśli nacisk osi z lub bez ładunku przekracza dopuszczalną normę, będzie potrzebna licencja na przewóz ponadnormatywny.

Transport kruszyw przebiega w sposób dość prosty. W punkcie załadunkowym tzw. punkcie A, którym może być jakiekolwiek miejsce ze złożem danego kruszcu, mamy samochód ciężarowy typu koparka, który ładuje materiał i jedzie do punktu B, w którym następuje rozładowanie danego kruszywa.

Transport kruszyw, odbywa się przeważnie w obrębie kraju, ale zdarzają się także wyjazdy poza granicę, każdy taki transport musi być oczywiście ubezpieczony, np. w ubezpieczenia Legnica http://ubezpieczenia-legnica.pl/.

Samochody do przewozu kruszyw, to samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe tzw. wywrotki, a także wywrotki czteroosiowe.

Rodzaje kruszyw

Na rynku polskim mamy dostępne różnego rodzaju kruszce. Tymi najbardziej popularnymi będą:

  • Kruszce naturalne, jak na przykład piasek czy żwir
  • kruszywa betonowe w tym grys, tłuczeń
  • gruz betonowy.

Miejsce, gdzie będziemy składować kruszce, powinno być czyste i utwardzone. Musi być ono w miarę możliwości chronione przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i innych zanieczyszczeń. Różne asortymenty powinny być oznaczone trwałym i wyraźnym napisem, a transport powinien być przygotowany tak, aby skrzynie do transportu były czyste.

Oczywiście, bardzo ważnym elementem są uprawnienia kierowców przewożących ten rodzaj materiałów. Muszą mieć oni odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dla kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony oraz odpowiednio duże doświadczenie.

Dodaj komentarz