Karsanit.pl

wszystko dla domu

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA TWOJEGO KOMFORTU

Polisa ubezpieczeniowa zawsze przynosi spokój i ochronę. Teraz możesz przestać zamartwiać się nie tylko o dom czy samochód i inne dobra materialne, ale również własne zdrowie, a nawet życie. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne daje Ci gwarancję wypłaty środków finansowych w różnych sytuacjach życiowych, w wyniku których Twoje zdrowie zaczyna szwankować.

By móc cieszyć się pełnym zdrowiem

Okazuje się, że w wielu przypadkach rokowania na pełne wyleczenie są większe, im szybciej zrealizowana zostanie dokładna diagnostyka występującego schorzenia i podjęte leczenie. Niestety, nie zawsze dzieje się tak w przypadku państwowej służy zdrowia. Konieczność oczekiwania na wizytę u specjalisty czy wykonanie profesjonalnych badań w długich kolejkach skutecznie zmniejsza szansę na powrót do codzienności w pełnym komforcie.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne daje gwarancję natychmiastowej pomocy lekarskiej, wykonania niezbędnych badań oraz wdrożenia skutecznej terapii leczniczej. Co więcej, polisa daje też gwarancję wypłaty rekompensaty finansowej w przypadku, kiedy chory musiał odbyć leczenie w szpitalu, musiał zostać operowany, w wyniku choroby nie może wykonywać pracy zarobkowej.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – na co zwracać uwagę przy wybieraniu oferty?

Polisa ubezpieczeniowa, która obejmować ma ubezpieczenie zdrowotne, powinna być „szyta na miarę” potrzeb, oczekiwań, ale też możliwości finansowych osoby, która chce ją nabyć. Wiadomo, że zakres ubezpieczenia będzie tym szerszy, im większa będzie wartość wpłacanych składek.

Liczy się oczywiście zakres polisy. Warto, by ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty środków finansowych za każdy dzień pobytu w szpitalu, przebytą operację, utratę zdrowia czy niemożność podejmowania pracy zarobkowej. Suma ubezpieczenia może być ustalona indywidualnie, tak samo, jak czas obowiązywania umowy – najlepiej, by ta trwała jak najdłużej. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest oferowane również seniorom, do 70 roku życia.

Pakiety zdrowotne

Najbardziej opłacalne jest nabywanie całych pakietów zdrowotnych. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne można nabywać indywidualnie, wraz z małżonkiem, dziećmi, wspólnikami albo współpracownikami.

Pakiety zdrowotne mogą zawierać jedynie rozszerzoną polisę zdrowotną, ale też ubezpieczenie na życie. Dzięki takiej ochronie zabezpieczona zostanie rodzina ubezpieczonego, jeśli w wyniku choroby doszłoby do jego śmierci.

Pamiętaj!

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zawsze porównuj oferty różnych ubezpieczycieli. Wybieraj takie pakiety, które spełniają Twoje potrzeby i odpowiadają Twoim możliwościom. Czytając umowę, zwróć uwagę na zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, ewentualne ograniczenia, wykluczenia czy limity. Upewnij się, jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie Ci wypłacony za każdy dzień pobytu w szpitalu, operację czy trwały uszczerbek na zdrowiu. Nabywaj polisę tylko wtedy, gdy oferowane przez ubezpieczyciela kwoty ewentualnego odszkodowania, są dla Ciebie w pełni satysfakcjonujące.